BankID med QR-kod

Ingen kontakt med BankID

Försök igen senare.

Inloggningen misslyckades

Inloggningen avbröts eller tog för lång tid.

Av säkerhetskäl finns det en tidsbegränsning.

  • Öppna appen för BankID.
  • Tryck på QR-symbolen i appen.
  • Rikta kameran mot QR-koden.
  • Följ instruktionerna i appen för att logga in.
Mobilt BankID. BankID.